Due diligence farmy fotowoltaicznej – co warto sprawdzić?

Artykuł sponsorowany
25 października 2023

Farma fotowoltaiczna to inwestycja, na którą decyduje się coraz więcej firm i osób prywatnych. Produkcja energii elektrycznej przy pomocy paneli słonecznych jest nie tylko ekologiczna, ale również może przynieść znaczne zyski w dłuższej perspektywie. Przed zainwestowaniem środków finansowych konieczne jest jednak przeprowadzenie dokładnej analizy tj. due diligence, aby zapoznać się z wszelkimi zaletami i wadami danego projektu.

Due diligence w praktyce

Due diligence to proces oceny, który inwestorzy lub potencjalni nabywcy przeprowadzają przed dokonaniem inwestycji, lub zakupem aktywów. W przypadku farmy fotowoltaicznej due diligence ma na celu zrozumienie wszystkich aspektów związanych z inwestycją oraz ocenę jej wartości i ryzyka. 

Ocena ta obejmuje m.in.:

  • Lokalizację projektu — w przypadku farmy fotowoltaicznej kluczowa jest ocena lokalizacji. Ważne jest, aby sprawdzić, czy miejsce, w którym znajduje się farma lub planowana jest jej budowa, jest odpowiednie pod względem ilości dostępnego światła słonecznego przez większość roku. Analiza historycznych danych dotyczących nasłonecznienia może pomóc w oszacowaniu potencjalnej wydajności farmy.
  • Kwestie prawne — ważne jest, aby dokładnie zbadać wszelkie kwestie prawne i regulatoryjne związane z farmą fotowoltaiczną. Należy zweryfikować tytuł prawny nieruchomości, na której ma zostać wybudowana farma oraz to, czy dana inwestycja spełnia wymogi dotyczące ochrony środowiska. 
  • Kwestie techniczne — w ramach due diligence warto dokładnie przeanalizować techniczne aspekty farmy fotowoltaicznej. Obejmuje to ocenę jakości paneli słonecznych czy infrastruktury elektrycznej. Szczegółowe badania techniczne mogą pomóc zidentyfikować potencjalne problemy i koszty naprawy. Ważne jest również właściwe zabezpieczenie trasy kablowej i dostęp do drogi publicznej. 
  • Analiza budżetu — obejmuje to oszacowanie kosztów budowy, prognozowanie przychodów i kosztów eksploatacji, a także ocenę potencjalnych dochodów. 
  • Kwestie środowiskowe — farma fotowoltaiczna jest ekologiczną formą produkcji energii, ale jej budowa również może mieć wpływ na środowisko. 

Rola Virtual Data Room w procesie due diligence

Wirtualne pokoje danych (VDR) umożliwiają bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i zarządzanie dokumentami oraz informacjami związanymi z transakcjami. Rozwiązanie to jest niezwykle przydatne w przeprowadzeniu procesów due diligence: 

  • VDR zapewniają bezpieczne przechowywanie wszystkich dokumentów związanych z farmą fotowoltaiczną, takich jak umowy, raporty techniczne, dokumentacja prawna i finansowa. Dzięki temu unika się ryzyka utraty ważnych danych lub nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji.
  • VDR ułatwia udostępnianie dokumentów między różnymi stronami zaangażowanymi w proces due diligence. Dzięki temu inwestorzy, doradcy prawni i inne autoryzowane osoby mogą bez problemów korzystać z niezbędnych danych 24 godziny na dobę. Ułatwia to przeprowadzenie analizy i minimalizuje niezbędne koszty. 
  • Virtual Data Room umożliwia śledzenie aktywności i dostępu do dokumentów. Pozwala to na bieżąco reagować na potencjalne zagrożenia, a także sprawdzać, które dokumenty były oglądane i przez kogo.