Jak dostosować stronę pod Core Web Vitals

Artykuł
25 czerwca 2022

W ostatnim czasie Google stawia coraz większy nacisk na jakość stron internetowych. W tym celu wprowadził nowe wskaźniki jakości, tzw. wymagania podstawowe dla stron internetowych. Są to cztery parametry: szybkość ładowania strony, czas reakcji na działania użytkownika, stabilność wyświetlania strony oraz wielkość wyświetlanych elementów. Wskaźniki te mają na celu pomóc administratorom stron internetowych, aby mogli poprawić jakość swoich stron i dostosować je do wymagań Google.

W ramach wymagań podstawowych dla stron internetowych Google stawia nacisk na szybkość ładowania strony. Dla administratorów stron oznacza to, że muszą oni zoptymalizować swoje strony tak, aby ładowały się one jak najszybciej. W tym celu należy przeprowadzić audyt strony i wykonać wszelkie konieczne zmiany.

Google wymaga także, aby strony reagowały szybko na akcje użytkowników. Jest to szczególnie ważne w przypadku stron internetowych, które oferują usługi takie jak e-commerce czy usługi finansowe. Dla administratorów stron oznacza to, że muszą oni zoptymalizować swoje strony tak, aby reagowały one jak najszybciej na działania użytkowników.

Google wymaga także, aby strony były stabilne i wyświetlały się prawidłowo. Jest to szczególnie ważne w przypadku stron internetowych, które oferują usługi takie jak e-commerce czy usługi finansowe. Dla administratorów stron oznacza to, że muszą oni zoptymalizować swoje strony tak, aby były one stabilne i wyświetlały się prawidłowo.

Ostatnim wymaganiem jest to, aby strony internetowe wyświetlały się prawidłowo na różnych urządzeniach. Jest to szczególnie ważne w przypadku stron internetowych, które oferują usługi takie jak e-commerce czy usługi finansowe. Dla administratorów stron oznacza to, że muszą oni zoptymalizować swoje strony tak, aby wyświetlały się one prawidłowo na różnych urządzeniach.

Zgodnie z nowymi wytycznymi Google, administratorzy stron internetowych muszą dostosować swoje strony tak, aby spełniały wymagania podstawowe dla stron internetowych. Wśród tych wymagań znajduje się m.in. szybkość ładowania strony, czas reakcji na działania użytkownika, stabilność wyświetlania strony oraz wielkość wyświetlanych elementów. Aby strona spełniała te wymagania, administratorzy muszą przeprowadzić audyt strony i wykonać wszelkie konieczne zmiany.

  1. Core Web Vitals uwzględnia trzy parametry: LCP (średni czas ładowania pierwszego elementu), FID (średni czas reakcji na użytkownika) oraz CLS (współczynnik chybnięcia strony).
  2. W związku z aktualizacją algorytmu Core Web Vitals, wartości tych parametrów będą miały większe znaczenie przy ocenie jakości strony internetowej.
  3. Parametry Core Web Vitals można sprawdzić na stronie internetowej Google PageSpeed Insights
  4. Aby dostosować stronę do Core Web Vitals, należy zoptymalizować LCP, FID oraz CLS.
  5. Optymalizacja pod LCP polega na zmniejszeniu czasu ładowania pierwszego elementu na stronie.
  6. Optymalizacja pod FID polega na zmniejszeniu czasu reakcji na użytkownika.
  7. Optymalizacja CLS polega na zmniejszeniu współczynnika chybnięcia strony.
  8. Serwer, który pomaga uzyskać właściwe Core Web Vitals, to serwer HTTP/2.
  9. Aby zmniejszyć czas TTFB, należy zmniejszyć czas ładowania strony internetowej.
  10. Aby przetestować wydajność, należy skorzystać z narzędzia WebPagetest.