Porównanie typów baz danych NoSQL w chmurze Microsoft

Artykuł sponsorowany
6 grudnia 2022

Kiedy myślisz o bazie danych, prawdopodobnie wyobrażasz sobie ich tradycyjny model, który obejmuje tabele złożone z wierszy i kolumn. Tymczasem w ostatnich latach powszechne stały się alternatywne modele reprezentacji danych, które znane są jako NoSQL.

Bazy danych NoSQL są dostępne w różnych typach w zależności od modelu reprezentacji danych  i idealnie nadają się do przetwarzania w chmurze (dobrym tego przykładem jest chmura danych Microsoft). Zapewniają elastyczne schematy i łatwo skalują się przy dużych ilościach danych oraz dużym obciążeniu użytkowników. W tym artykule przedstawimy podstawowe typy modeli baz danych NoSQL w odniesieniu do chmury obliczeniowej Microsoft.

Typy modeli danych w bazach danych NoSQL

Na początku warto wspomnieć, że nie istnieje jeden rodzaj baz NoSQL, a każdy z nich korzysta z innego modelu reprezentacji danych. Są to kolejno: klucz–wartość, dokument, rodzina kolumn i graf. Poznaj różnice między nimi.

Baza danych klucz–wartość

Bazy danych typu klucz–wartość to najprostszy typ bazy danych NoSQL. Dzięki swojej prostocie pozwalają na poziomie skalowanie dużych ilości danych. Te bazy danych NoSQL mają słownikową strukturę danych, która składa się z zestawu obiektów reprezentujących pola danych. Każdemu obiektowi przypisany jest unikalny klucz. Aby pobrać dane przechowywane w określonym obiekcie, musisz użyć określonego klucza. Z kolei otrzymujesz wartość (czyli dane) przypisaną do klucza.

 

Bazy danych klucz–wartość są lżejszym rozwiązaniem, ponieważ wymagają mniej zasobów. Powszechnie używa się ich do buforowania, przechowywania i zarządzania sesjami użytkowników, obsługi reklam i rekomendacji. Popularnym przykładem użycia baz danych klucz-wartość jest chmura Microsoft, a konkretniej usługa Azure HDInsight.

Dokument

To model bazy danych NoSQL, który składa się z zestawów par klucz–wartość przechowywanych w dokumencie. Dokumenty te są podstawowymi jednostkami danych, które można również pogrupować w kolekcje (bazy danych) w oparciu o ich funkcjonalność. Ze względu na swoją strukturę bazy dokumentów są optymalne do zastosowań wymagających elastyczności i szybkiego, ciągłego rozwoju. Na przykład możesz ich używać do zarządzania profilami użytkowników, które różnią się w zależności od dostarczonych informacji. Jego struktura pozbawiona schematów pozwala na posiadanie różnych atrybutów i wartości.

 

Przykłady baz danych dokumentów NoSQL obejmują MongoDB, CouchDB, Elasticsearch i Azure Cosmos DB (baza danych w chmurze Microsoft).

Rodzina kolumn

W tym modelu NoSQL dane są grupowane w oddzielnie kolumny zamiast wierszy, które działają podobnie do tabel w relacyjnych bazach danych. Jednak w przeciwieństwie do tradycyjnych baz danych, te są bardziej elastyczne. Nie mają predefiniowanych kluczy ani nazw kolumn. Ich nieschematyczna charakterystyka umożliwia zmianę nazw kolumn nawet w tej samej tabeli, a także dodawanie kolumn w czasie rzeczywistym.

 

Najważniejszą zaletą baz danych zorientowanych na kolumny jest możliwość przechowywania dużych ilości danych w jednej kolumnie. Ta funkcja pozwala zredukować zasoby dysku i czas potrzebny na pobranie z niego informacji. Doskonale sprawdza się również w sytuacjach, gdy trzeba rozłożyć dane na wiele serwerów. Z tego modelu reprezentacji danych korzysta m.in. Apache Cassandra, HBase i CosmoDB.

Graf

Graficzne bazy danych wykorzystują elastyczną reprezentację graficzną do zarządzania danymi. Wykresy te składają się z dwóch elementów:

 

  • węzłów (do przechowywania jednostek danych),
  • krawędzi (do przechowywania relacji między elementami).

 

Ponieważ ten typ przechowywania danych jest dość specyficzny, nie jest powszechnie wykorzystywany. Istnieją jednak pewne przypadki użycia, w których posiadanie reprezentacji graficznych jest najlepszym rozwiązaniem. Na przykład sieci społecznościowe często używają wykresów do przechowywania informacji o tym, w jaki sposób ich użytkownicy łączą się z aplikacją czy serwerem.

Chmura Microsoft – baza danych NoSQL na Twoich zasadach

Z uwagi na otwartość i elastyczność chmura obliczeniowa Microsoft stanowi doskonałe środowisko do implementacji rozwiązań NoSQL na potrzeby tworzenia aplikacji biznesowych i nie tylko. Dzięki usłudze Azure Cosmos DB możesz zarządzać szybką bazą danych NoSQL z otwartymi interfejsami API. Już teraz skontaktuj się z firmą Existo, która pomoże Ci w migracji do chmury. Zaufaj ekspertom i zainwestuj w rozwój swojego biznesu już teraz!