Audyty IT – na czym polega i po co się go wykonuje?

Artykuł sponsorowany
9 listopada 2022

Audyt IT to jeden z typów audytów, jakie realizowane są na bazie szeroko rozumianych nowoczesnych technologii i systemów informatycznych czy oprogramowania. W ramach takiego audytu sprawdzane jest to, jak funkcjonuje system IT w danej firmie, organizacji czy w innym podmiocie. Sprawdź, na czym w praktyce polega audyt IT i jaki jest cel zlecania ekspertom takich działań?

 

Pojęcie audytu IT

W ofercie ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa, na przykład firmy Testarmy.com, znajdują się różnego rodzaju testy i audyty. Jednym z tego rodzaju audytów jest audyt IT, który dotyczy pełnej analizy i wszechstronnej oceny funkcjonowania systemów informatycznych w danym przedsiębiorstwie czy innego rodzaju organizacji. Sprawdza się w ramach działalności audytorskiej, czy system IT wyposażony jest w mechanizmy skutecznie zabezpieczające dane. Audyt IT kontroluje również, czy system raportuje niezbędne informacje i realizuje wyznaczone cele kontrolne i operacyjne.

Przedmiotem audytu IT jest ocena użyteczności rozwiązań w systemie informatycznym klienta, ich niezawodność działania, ale i wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi w danej branży normami (więcej informacji: https://testarmy.com/pl/uslugi/audyty-it). Bada on też poziom zabezpieczeń, jakie zastosowane są w stosunku do systemu informatycznego. Audytorzy prowadzą analizę ryzyka cyberataku i koncentrują się na tym, jak wyeliminować słabe punkty, przez które mogłyby dostać się do systemu osoby niepowołane ku temu.

Elementy składowe profesjonalnego audytu IT

Przed przystąpieniem do przeprowadzenia audytu IT, specjaliści ustalają z klientem, czego ma on dotyczyć. Może być to cały system IT w firmie lub tylko pewien fragment infrastruktury informatycznej w firmie. Wszystko zależy od celu, jaki przyświeca zlecającemu audyt informatyczny. Najczęściej dotyczy on kwestii bezpieczeństwa, czyli tego, jak działają i jakie mają zabezpieczenia serwery firmowe, sieć informatyczna, portale i systemy B2B.

W pierwszej kolejności audyt IT polega na przeprowadzeniu kontroli uwzględniającej wszystkie problemy, jakie pojawiają się lub mogą potencjalnie pojawić się w systemie informatycznym. W ramach audytu dokonywany jest przegląd wszystkich zasobów organizacji. Realizowana jest analiza napotkanych problemów i wskazywane są potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa całego systemu. Na koniec przygotowany jest plan działania, w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa IT u zlecającego audyt. Analizie poddawany jest sprzęt, oprogramowanie i bezpieczeństwo informacji, co polega na sprawdzeniu zarządzania dostępem poszczególnych użytkowników do informacji oraz polityki i organizacji bezpieczeństwa informacji.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Dzięki zleceniu przeprowadzenia audytu It i uzyskania raportu z takich wszechstronnych analiz dotyczących sieci czy oprogramowania funkcjonujących w firmie czy organizacji, można wykryć potencjalne zagrożenia i zabezpieczyć słabe strony systemu IT. Trzeba mieć świadomość, że większość danych, często kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa, przechowywanych jest na firmowych komputerach i serwerach. Stanowią one potencjalny cel działania hakerów, a słabo zabezpieczony system IT sprzyja włamaniom i kradzieżom danym.

Audyt bezpieczeństwa IT pozwala na przeciwdziałanie takim zagrożeniom, poprzez wcześniejsze wykrycie i usunięcie krytycznych luk w zabezpieczeniach.

Nie jest to jednak jedynym efektem audytu IT, ponieważ pozwala on na poprawę wydajności działania całej infrastruktury informatycznej i obiektywną ocenę poziomu, w jakim zabezpieczone są punkty systemu. Zabezpiecza przed utratą danych, a przy tym sprzyja optymalizacji kosztów, ponieważ dzięki niemu można zapobiegać potencjalnym awariom.